ข่าวหุ้นล่าสุด

ไอแบงก์ออกมาตรการช่วยเหลือ กลุ่มลูกค้ารายย่อยและ MSMEs

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -1 เม.ย. 63 8:26: น.


  ไอแบงก์ บรรเทาผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจกลุ่มลูกค้ารายย่อยและ MSMEs ออกมาตรการช่วยเหลือ ให้พักชำระหนี้เงินต้นเป็นเวลา 3 เดือน

  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) ออกมาตรการการช่วยเหลือทุกกลุ่มลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ ให้พักชำระหนี้เป็นเวลา 3 เดือน สามารถยื่นคำขอได้สะดวก เพียงดาวน์โหลดใบคำขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชำระหนี้ฯ ผ่านทางเว็บไซต์ www.ibank.co.th และส่งกลับมายังอีเมล COVID19@ibank.co.th ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2563

  สำหรับมาตรการฯ นี้ เพื่อให้ความช่วยเหลือทุกกลุ่มลูกค้าของธนาคาร ทั้งลูกค้ารายย่อย สินเชื่อบุคคล สินเชื่อธุรกิจ รวมทั้งธุรกิจ MSMEs ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจ (สงครามการค้า ภัยแล้ง และโควิด-19)  ด้วยการลดภาระผ่อนค่างวดเป็นระยะเวลา 3 เดือน โดยลูกค้าที่จะได้รับความช่วยเหลือภายใต้มาตรการนี้ต้องเป็นลูกค้าปัจจุบันของธนาคารที่ได้รับผลกระทบ และไม่มีสถานะเป็น NPF  ณ วันที่ยื่นขอรับมาตรการ โดยมีมาตรการความช่วยเหลือตามประเภทสินเชื่อ ดังนี้

ประเภทสินเชื่อ                                     มาตรการให้ความช่วยเหลือ
สินเชื่อบุคคล                                                 พักชำระหนี้เงินต้นและกำไร ระยะเวลา 3 เดือน    
- สินเชื่ออเนกประสงค์แบบไม่มีหลักประกัน           

สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ (Hire Purchase)             พักชำระค่างวด ระยะเวลา 3 เดือน                          
วงเงินไม่เกิน 250,000 บาท

สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย                                     พักชำระหนี้เงินต้นและให้ชำระเฉพาะกำไร               
- สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย                                   ระยะเวลา 3 เดือน                
รวมถึงสินเชื่อ อเนกประสงค์ที่นำที่อยู่อาศัยมา
เป็นหลักประกัน เช่น  สินเชื่อบ้านแลกเงิน
วงเงินไม่เกิน 3 ล้านบาท
                                 
สินเชื่อเพื่อธุรกิจ                                      พักชำระหนี้เงินต้นและให้ชำระเฉพาะกำไร                     
- สินเชื่อธุรกิจแบบมีกำหนดระยะเวลา      ระยะเวลา 3 เดือน  
- สินเชื่อธุรกิจ MSMEs                      
วงเงินไม่เกิน 20 ล้านบาท

  ลูกค้าที่สนใจเข้าร่วมมาตรการ สามารถดาวน์โหลดใบคำขออนุมัติเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชำระหนี้มาตรการช่วยเหลือฯ ได้ที่ www.ibank.co.th >คลิกเมนูโปรโมชั่นสินเชื่อ >คลิกมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยชั้นดี    > คลิกดาวน์โหลดแบบฟอร์ม กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนพร้อมลงนามในเอกสาร และส่งมาที่อีเมล COVID19@ibank.co.th หรือยื่นขอรับมาตรการช่วยเหลือได้ที่ไอแบงก์ทุกสาขา ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน  - 30 มิถุนายน 2563 (ระยะเวลาในการดำเนินการตามมาตรการรวมถึงการจัดทำนิติกรรมสัญญาให้เสร็จสิ้นไม่เกินวันที่ 30 มิถุนายน 2563 ) แล้วรอผลการพิจารณาผ่านทางเอสเอ็มเอสมือถือ (SMS) ของลูกค้า สอบถามเพิ่มเติม ibank Call Center 1302

*หมายเหตุ:
1.  "อัตรากำไร/ผลตอบแทน ผลิตภัณฑ์ธนาคารมิใช่ดอกเบี้ยหรือเป็นคำเรียกแทนดอกเบี้ย แต่มาจากหลักการที่ใช้ในการทำธุรกรรมที่ถูกต้องตามหลักการอิสลาม"
2. อัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ คืออัตราที่คำนวณได้จากประมาณการรายได้ของธนาคารและอัตราสัดส่วนการแบ่งผลตอบแทนเงินฝาก ซึ่งอัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับอาจจะต่ำกว่าหรือสูงกว่าอัตราผลตอบแทนเงินฝากที่ธนาคารประกาศเมื่อครบกำหนดการฝาก


เรียบเรียง  ชุติมา มุสิกะเจริญ 
                อีเมล์. reporter@efinancethai.com


ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด