ข่าวหุ้นล่าสุด

เอ็มเอฟซี มอบ 2 ล้าน ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -30 มี.ค. 63 10:53 น.


  บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) ในฐานะบริษัทจัดการกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อิสลามิก ฟันด์ (MIF) ร่วมบริจาคเงินสมทบทุน จำนวน 2,000,000 บาท ให้กับสถาบันและโรงพยาบาล 4 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย โรงพยาบาลราชวิถี สถาบันบำราศนราดูร และโรงพยาบาลรามาธิบดี เพื่อจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ สำหรับช่วยเหลือผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 ให้ผ่านพ้นจากสถานการณ์ภาวะวิกฤตของ COVID-19

  โดยเอ็มเอฟซี ขอมอบกำลังใจเพื่อเป็นพลังให้กับคณะแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลทุกท่าน ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ และได้อุทิศตนทำงานอย่างหนัก รวมถึงผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 ให้ฝ่าภาวะวิกฤตไปได้ ด้วยดี

  จากภาพ : ผู้มอบ (ลำดับที่ 1-3 จากซ้ายไปขวา) ได้แก่ นายนภดล เต๊ะหมาน กรรมการ คณะกรรมการศาสนา,นายอรุณ บุญชม ประธานคณะกรรมการศาสนา กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อิสลามิก ฟันด์ (MIF) และ นายธนโชติ รุ่งสิทธิวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน บลจ.เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน)
   ผู้รับมอบ (ลำดับที่ 4-7 จากซ้ายไปขวา) ได้แก่ ผศ.(พิเศษ) นพ.สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการด้านภาพลักษณ์องค์กร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย, นายสุกรม ชีเจริญ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี, นายรังสรรค์ ถามูลแสน หัวหน้ากลุ่มอำนวยการ สถาบันบำราศนราดูร และ นางประนอม ฉิมกูล เจ้าหน้าที่รับบริจาคอาวุโสโรงพยาบาลรามาธิบดี


เรียบเรียง  ชุติมา มุสิกะเจริญ 
                อีเมล์. reporter@efinancethai.com


ข่าวหุ้นอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด