กองทุน

บลจ.กสิกรไทย ปันผล 6 กองทุนหุ้นโลก กว่า 600 ล้านบาท

 

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -10 มิ.ย. 64 13:26 น.


  บลจ.กสิกรไทย จ่ายปันผล 6 กองทุนต่างประเทศ รวมมูลค่ากว่า 600 ล้านบาท เผยการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั่วโลกช่วยให้ตลาดหุ้นโลกกลับมาฟื้นตัวต่อได้ ด้านหุ้นจีนยังมีปัจจัยหนุนการเติบโตทั้งจากนวัตกรรมและการบริโภคภายในที่แข็งแกร่ง ส่วนหุ้นกลุ่มเทคโนโลยียังมีอัตราการเติบโตสูงในระยะยาว ขณะที่หุ้นกลุ่มโครงสร้างพื้นฐานมีความน่าสนใจจากการมองหาผลตอบแทนที่ดีกว่า (Search for Yield) ทั้งนี้ ผู้ลงทุนรับเงินปันผลพร้อมกัน 14 มิ.ย.นี้

  นายนาวิน อินทรสมบัติ Chief Investment Officer (รองกรรมการผู้จัดการ สายงานจัดการลงทุนต่างประเทศ) บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน กสิกรไทย จำกัด (บลจ.กสิกรไทย) เปิดเผยว่า บลจ.กสิกรไทย จ่ายปันผลกองทุนต่างประเทศ ณ รอบผลการดำเนินงานจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 จำนวน 6 กองทุน

  ได้แก่ กองทุนเปิดเค โกลบอล แอลโลเคชั่น (K-GA) ในอัตรา 0.20 บาทต่อหน่วย กองทุนเปิดเค โกลบอล อิควิตี้ (K-GLOBE) ในอัตรา 0.30 บาทต่อหน่วย กองทุนเปิดเค โกลบอล อินคัม ชนิดเพื่อการออม (K-GINCOME-SSF) ในอัตรา 0.20 บาทต่อหน่วย กองทุนเปิดเค ไชน่า หุ้นทุน-A ชนิดจ่ายเงินปันผล (K-CHINA-A(D)) ในอัตรา 0.20 บาทต่อหน่วย

  กองทุนเปิดเค หุ้นยูเอส ดัชนีเอ็นดีคิว 100-Aชนิดจ่ายเงินปันผล (K-USXNDQ-A(D)) ในอัตรา 0.30 บาทต่อหน่วย กองทุนเปิดเค โกลบอล อินฟราสตรัคเจอร์ หุ้นทุน (K-GINFRA) ในอัตรา 0.15 บาทต่อหน่วย ทั้งนี้ ทุกกองทุนมีกำหนดจ่ายปันผลพร้อมกันในวันที่ 14 มิถุนายน 2564 รวมมูลค่าทั้งสิ้น 668.17 ล้านบาท

  นาวินกล่าวต่อไปว่า กองทุน K-GA, K-GLOBE และ K-GINCOME-SSF มีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปี อยู่ที่ 28.59%, 33.97% และ 19.01% ตามลำดับ (ข้อมูล ณ วันที่ 28 พ.ค. 64) ทั้งนี้ จากอัตราเงินเฟ้อสหรัฐฯที่ปรับตัวขึ้นแรงทำให้ตลาดผันผวนในช่วงที่ผ่านมา อย่างไรก็ดี การฉีดวัคซีนที่มีความคืบหน้าอย่างมากโดยเฉพาะในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว รวมถึงธนาคารกลางสหรัฐฯ ยังยืนยันจะผ่อนคลายนโยบายทางการเงินต่อไป

   ซึ่งช่วยลดความกังวลให้กับผู้ลงทุนส่งผลให้ตลาดหุ้นโลกกลับมาฟื้นตัวต่อได้ อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทุนควรติดตามตัวเลขทางเศรษฐกิจที่สำคัญอย่างเงินเฟ้อ การจ้างงาน ซึ่งจะมีผลต่อการดำเนินนโยบายของธนาคารกลางสหรัฐฯ ในอนาคต

  สำหรับกองทุน K-CHINA-A(D) มีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปี อยู่ที่ 28.58% (ข้อมูล ณ วันที่ 28 พ.ค. 64) และมีการจ่ายปันผลนับตั้งแต่จัดตั้งกองทุนทั้งสิ้น 22 ครั้ง เป็นเงิน 5.45 บาทต่อหน่วย ทั้งนี้ จากภาพรวมเศรษฐกิจโลกที่ฟื้นตัว ส่งผลดีต่อห่วงโซ่อุปทานโลก (Supply Chain) โดยเฉพาะจีนที่เป็นผู้ผลิตและส่งออกรายใหญ่อันดับต้นๆ ทำให้เศรษฐกิจจีนยังเติบโตได้ดี

  อย่างไรก็ดี บลจ.กสิกรไทย ยังคงมีมุมมองเชิงบวกต่อตลาดหุ้นจีน โดยในแง่ระดับราคายังมีความน่าสนใจอยู่มาก อีกทั้งยังมีปัจจัยหนุนการเติบโตในระยะยาวไม่ว่าจะเป็นความพร้อมทางด้านนวัตกรรม และการบริโภคภายในประเทศที่แข็งแกร่ง

  ด้านกองทุน K-USXNDQ-A(D) มีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปี อยู่ที่ 36.78% (ข้อมูล ณ วันที่ 28 พ.ค. 64) และได้รับการจัดอันดับ 5 ดาว Morningstar ในประเภท Overall Rating (ข้อมูล Morningstar ณ วันที่ 31 พ.ค. 64) นอกจากนี้ กองทุน K-USXNDQ-A(D) มีการจ่ายปันผลอย่างต่อเนื่องทุกปีนับตั้งแต่จัดตั้งกองทุน โดยจ่ายไปแล้วทั้งสิ้น 31 ครั้ง เป็นเงิน 10.00 บาทต่อหน่วย

   ทั้งนี้ บลจ.กสิกรไทย มองว่าหุ้นกลุ่มเทคโนโลยียังคงมีศักยภาพและมีอัตราการเติบโตสูงในระยะยาว แม้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ จะมีแนวโน้มปรับตัวขึ้นตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก ก็ไม่ได้กระทบโดยตรงต่อภาพการลงทุนของอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยี เนื่องจากรูปแบบและพฤติกรรมการบริโภคของคนทั่วโลกได้เปลี่ยนไปแล้ว แม้การระบาดของโควิด-19 จะสิ้นสุดลงก็ตาม อีกทั้งนวัตกรรมและเทคโนโลยีสามารถนำมาต่อยอดและปรับใช้ได้กับหลากหลายธุรกิจในมิติอื่นๆ อีกในอนาคต

  สำหรับกองทุน K-GINFRA มีผลการดำเนินงานย้อนหลัง 1 ปี อยู่ที่ 18.12% (ข้อมูล ณ วันที่ 28 พ.ค. 64) ทั้งนี้ การลงทุนในหุ้นกลุ่มโครงสร้างพื้นฐาน ผู้ลงทุนต้องติดตามแนวทางการปรับขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐฯ เนื่องจากหุ้นกลุ่มดังกล่าวมีความอ่อนไหวต่อการปรับตัวของอัตราดอกเบี้ย อย่างไรก็ดี ในขณะที่อัตราดอกเบี้ยทั่งโลกยังอยู่ในระดับที่ต่ำ ทำให้ผู้ลงทุนยังคงมองหาการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนที่ดีกว่า (Search for Yield) ดังนั้น หุ้นกลุ่มนี้จึงยังคงมีความน่าสนใจเมื่อเทียบกับการลงทุนในตราสารหนี้

 

 

 


เรียบเรียง  ชุติมา มุสิกะเจริญ 
                อีเมล์. reporter@efinancethai.com

อนุมัติ     อนุรักษ์ ลีประเสริฐสุนทร 

บทความอื่นๆที่น่าสนใจ

RECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh


LATEST NEWS

ข่าวหุ้นล่าสุด

Refresh

ดูข่าวทั้งหมด