efin Review

ปิโตรเคมีนี้ เอาไปทำอะไร

ปิโตรเคมีนี้ เอาไปทำอะไร

     ธุรกิจปิโตรเคมี ถือเป็นอีกธุรกิจที่โลดแล่นในตลาดหุ้นไทยมายาวนาน แต่นักลงทุนหลายคนเองก็อาจจะยังรู้สึกว่ายังเข้าถึงกับธุรกิจนี้ได้ยาก เนื่องจากชื่อหรือรายละเอียดผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้เป็นชื่อเฉพาะทาง จนทำให้รู้สึกว่าธุรกิจนี้ดูจะไกลตัวอยู่พอสมควร 

    แต่จริงๆ แล้วในชื่อผลิตภัณฑ์ที่เข้าใจยากเหล่านี้ ล้วนแต่เป็นสารตั้งต้นของการผลิตสิ่งของในชีวิตประจำวันแราทั้งสิ้น ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ  
    
     "สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย" ได้จัดหมวดหมู่ ผลิตภัณฑ์กลุ่มปิโตรเคมีในสายต่างๆ ว่ามีอะไรบ้าง และแต่ละสารนำไปเป็นอะไรได้บ้าง เกี่ยวกับชีวิตประจำวันอย่างไร ซึ่งอาจจะช่วยเปลี่ยนมุมมองของนักลงทุนต่อธุรกิจปิโตรเคมี ให้เข้ามาใกล้ตัวมากขึ้น 

 

 

 

 

 

 

 บทความอื่นๆที่น่าสนใจRECOMMENDED NEWS

ข่าวหุ้นยอดนิยม

Refresh